Trường Quốc tế Stamford American tham gia ngủ ngoài trời để nâng cao nhận thức về vô gia cư Thông cáo báo chí

Trường Quốc tế Stamford American tham gia ngủ ngoài trời để nâng cao nhận thức về vô gia cư

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 11 tháng 12 năm 2019 – Trường quốc tế Stamford American – Để nâng cao nhận thức về tình trạng vô gia cư và tình trạng người tị nạn trên toàn thế giới, một nhóm tiên phong bao gồm 16 học sinh lớp 11 và 12 cũng như 4 giáo viên đã tham […]