Triển lãm Học tập & Giảng dạy (LTE) trực tuyến: Tương lai của giáo dục trong thế giới hậu đại dịch COVID-19 Thông cáo báo chí

Triển lãm Học tập & Giảng dạy (LTE) trực tuyến: Tương lai của giáo dục trong thế giới hậu đại dịch COVID-19

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 20 tháng 7 năm 2021 – Đối với cộng đồng giáo dục, đại dịch COVID-19 đã mang lại cả thách thức và cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và đổi mới giáo dục. Trong nghiên cứu của OECD (Tổ chức Hợp tác và […]