Hội nghị Quốc tế ảo kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã được tổ chức vào ngày 10/6 Thông cáo báo chí

Hội nghị Quốc tế ảo kỷ niệm 60 năm thành lập Tổ chức Năng suất châu Á (APO) đã được tổ chức vào ngày 10/6

TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 11 tháng 6 năm 2021 – Tổ chức Năng suất châu Á ( Asian Productivity Organization – APO) có trụ sở tại Tokyo đã hợp tác với Trung tâm Năng suất Nhật Bản tổ chức Hội nghị Quốc tế về Trung tâm của Năng suất vào ngày 10 tháng 6. Hội […]