Kinh tế

Thị trường hoa Tết tăng giá mạnh từ 20 đến 40%

Mặc dù được dự báo là thị trường hoa, đào, quất năm nay sẽ trở nên khan hiếm và giá cả “trên trời” do đợt mưa ngập lịch sử vừa qua nhưng trong những ngày này tại các “phố hoa” trên địa bàn Hà Nội, nguồn cung mặt hàng này không hề thiếu.