HKPFS hỗ trợ tài chính lên đến 210.000 USD cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Hồng Kông Trung Quốc (CUHK) Thông cáo báo chí

HKPFS hỗ trợ tài chính lên đến 210.000 USD cho nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Hồng Kông Trung Quốc (CUHK)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Có được sự hỗ trợ vững chắc là rất quan trọng trong việc thực hiện bất kỳ nghiên cứu học thuật thành công nào. Chương trình Học bổng Tiến sĩ Hồng Kông (Hong Kong PhD Fellowship Scheme – HKPFS) tại Đại học Hồng Kông Trung Quốc (Chinese […]