De Beers đầu tư thêm 20 triệu USD để hỗ trợ nhu cầu về kim cương tự nhiên ở Mỹ và Trung Quốc Thông cáo báo chí

De Beers đầu tư thêm 20 triệu USD để hỗ trợ nhu cầu về kim cương tự nhiên ở Mỹ và Trung Quốc

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Tập đoàn De Beers sẽ giới thiệu lại slogan quảng cáo “A Diamond is Forever” (tạm dịch: Kim cương là vĩnh cửu), với khoản đầu tư bổ sung 20 triệu USD để hỗ trợ nhu cầu của người tiêu dùng […]