Doanh nghiệp “ngại” chương trình nhà ở cho công nhân Xã hội

Doanh nghiệp “ngại” chương trình nhà ở cho công nhân

Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2006 đến nay thành phố đã xây dựng hơn 1,3 triệu m2 nhà ở cho công nhân, tăng 29% so với chỉ tiêu đề ra.

Sau hơn 3 năm phát động chương trình, hiện có hơn 60 doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân trong và ngoài các khu công nghiệp-khu chế xuất. Tổng diện tích xây dựng mới hơn 73.000m2, giải quyết chỗ ở cho gần 17.000 công nhân.