Đối thoại Youth Co:Lab Hồng Kông 2020 với chủ đề “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng” Thông cáo báo chí

Đối thoại Youth Co:Lab Hồng Kông 2020 với chủ đề “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng”

HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 6 tháng 12 năm 2020 – Đối thoại Youth Co: Lab Hồng Kông 2020, với chủ đề Making Progress in Fostering Equalities (tạm dịch “Tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng”), đã kết thúc thành công vào ngày 5/12 vừa qua. Diễn đàn ảo kéo dài hai ngày này […]