Việt Nam khẳng định vị thế thông qua APEC Chính trị

Việt Nam khẳng định vị thế thông qua APEC

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định APEC là diễn đàn hợp tác lớn nhất khu vực và có vai trò ngày càng lớn đồng thời có thể tiến tới hình thành khu vực mậu dịch tự do Châu Á – Thái Bình Dương hay Hiệp định đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương được mở rộng cho các thành viên APEC trong 10-12 năm tới.