Myanmar không nên đánh giá sai quyết tâm của ASEAN ASEAN

Myanmar không nên đánh giá sai quyết tâm của ASEAN

Sự vắng mặt của Myanmar tại Hội nghị cấp cao ASEAN mới đây, vốn là kết quả của việc khối ASEAN không sẵn lòng chấp nhận một thái độ thiếu hợp tác kéo dài của chính quyền quân sự cầm quyền tại Myanmar.