Chương trình đặc biệt của NHK WORLD-JAPAN nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G-7 tại Hiroshima Thông cáo báo chí

Chương trình đặc biệt của NHK WORLD-JAPAN nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh G-7 tại Hiroshima

TOKYO, NHẬT BẢN –  Media OutReach – Ngày 17 tháng 5 năm 2023 – NHK WORLD-JAPAN (NHK THẾ GIỚI – NHẬT BẢN) dịch vụ quốc tế của tổ chức truyền thông công cộng Nhật Bản, NHK, sẽ giới thiệu một tập hợp các tin tức và chương trình trùng với Hội nghị Thượng đỉnh G-7 […]