Xã hội

46% dân số tiếp cận với dịch vụ bảo hiểm y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định sau gần 17 năm hoạt động, số người tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 5,6% dân số vào năm 1993 lên 46% dân số vào năm 2008; đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế.
Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ Khoa học

Tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân nhận định các tổ chức khoa học và công nghệ đã đạt được những kết quả rõ rệt góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước.
26.000 phòng học từ nguồn trái phiếu Chính phủ Xã hội

26.000 phòng học từ nguồn trái phiếu Chính phủ

Chiều 18/5, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo 63 tỉnh, thành phố, sơ kết thực hiện giải ngân trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 và đề án xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và liên huyện theo giai đoạn 2008-2010.