Kinh tế

Tỉnh đầu tiên được tài trợ giúp huyện nghèo

Nghệ An vừa trở thành địa phương đầu tiên trong số 20 tỉnh còn có huyện nghèo trên cả nước, được các Tổng công ty và Tập đoàn cam kết hỗ trợ trên 50 tỷ đồng để “xử lý” 3 huyện nghèo là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quế Phong.