EFQM tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh “Đạt được tương lai bền vững cho Trung Đông thông qua chuyển đổi” Thông cáo báo chí

EFQM tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh “Đạt được tương lai bền vững cho Trung Đông thông qua chuyển đổi”

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT – African Media Agency – EFQM đã tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Trung Đông lần thứ nhất, với chủ đề “ACHIEVING A SUSTAINABLE FUTURE FOR THE MIDDLE EAST THROUGH TRANSFORMATION.”(tạm dịch: “ĐẠT ĐƯỢC TƯƠNG LAI BỀN VỮNG CHO KHU VỰC TRUNG ĐÔNG THÔNG QUA […]
Nhiều ứng dụng sáng tạo được giới thiệu tại Hội nghị Thượng đỉnh về ứng dụng ngành dọc 5G của Đài Loan Thông cáo báo chí

Nhiều ứng dụng sáng tạo được giới thiệu tại Hội nghị Thượng đỉnh về ứng dụng ngành dọc 5G của Đài Loan

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 27 tháng 5 năm 2022 – Theo báo cáo do ABI công bố, ước tính, giá trị sản lượng tổng thể của thị trường mạng tư nhân (mạng riêng) di động 5G toàn cầu sẽ đạt 47,5 tỷ USD vào năm 2030, trong đó giá trị […]