DN vay ngoại tệ: Không nên “tham bát, bỏ mâm” Tài chính

DN vay ngoại tệ: Không nên “tham bát, bỏ mâm”

Dòng vốn USD đang được lưu thông khá mạnh trên thị trường, không chỉ  các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đi vay USD mà nhiều doanh nghiệp sản xuất khác cũng đang chuyển hướng các khoản vay đồng ngoại tệ này, bởi theo tính toán của họ thì vay USD “lợi hơn nhiều” so với vay VND.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tính đến cuối tháng 5, tốc độ cho vay tiền đồng của các Ngân hàng chỉ tăng 2,45% so với cuối năm 2009, trong khi tốc độ cho vay ngoại tệ cao gấp 10 lần, lên đến 25%. Nguyên nhân là do lãi suất vay ngoại tệ chỉ từ 5,5% - 8%/năm, quá hấp dẫn đối với các doanh nghiệp vay USD.