SIA Engineering Company đầu tư mua lại 49% cổ phần của Pos Aviation Engineering Services (Malaysia) Thông cáo báo chí

SIA Engineering Company đầu tư mua lại 49% cổ phần của Pos Aviation Engineering Services (Malaysia)

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 13 tháng 2 năm 2020 – SIA Engineering Company Limited (SIAEC) của Singapore vừa ký kết thỏa thuận với Pos Aviation Sdn Bhd, một công ty con thuộc sở hữu của Pos Malaysia Berhad để đầu tư mua lại 49% cổ phần của Pos Aviation Engineering Services Sdn Bhd. Lãnh đạo […]