Sáng kiến “Hong Kong 2050 is Now” yêu cầu cần có ngay các hành động bảo vệ môi trường Thông cáo báo chí

Sáng kiến “Hong Kong 2050 is Now” yêu cầu cần có ngay các hành động bảo vệ môi trường

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Theo báo cáo có tiêu đề “Towards a Better Hong Kong: The Pathway to Net Zero Carbon Emissions by 2050” (tạm dịch: Hướng tới một Hồng Kông tốt hơn: Con đường phát thải carbon ròng bằng không vào năm 2050) vừa được Civic Exchange (tạm dịch: Cơ […]
Hình thức bên ngoài của người nhận ít có ảnh hưởng đến việc quyên góp từ thiện trực tuyến ở Hồng Kông Thông cáo báo chí

Hình thức bên ngoài của người nhận ít có ảnh hưởng đến việc quyên góp từ thiện trực tuyến ở Hồng Kông

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Có quan niệm phổ biến rằng, những người có bề ngoài hấp dẫn thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Họ có xu hướng được tuyển dụng dễ dàng hơn, được trả lương cao hơn bằng cách tỏ ra có năng lực và đáng tin cậy […]