Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Đức) lùi thời gian bổ sung vốn từ quý 3/2019 sang quý 4/2019 Thông cáo báo chí

Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Đức) lùi thời gian bổ sung vốn từ quý 3/2019 sang quý 4/2019

HANOVER, ĐỨC – EQS – Ngân hàng Norddeutsche Landesbank Girozentrale (“NORD / LB”), chủ sở hữu của ngân hàng (chính quyền hai bang Lower Sachsen, bang Sachsen-Anhalt), Hiệp hội ngân hàng tiết kiệm của bang Lower Sachsen (Sparkassenverband Niedersachsen) và Hiệp hội các tổ chức ngân hàng tiết kiệm ở Sachsen-Anhalt (Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt) và Hiệp […]