Đàm phán TPP: Nhiều khó khăn vẫn còn phía trước Kinh tế

Đàm phán TPP: Nhiều khó khăn vẫn còn phía trước

Vòng đàm phán thứ 18 về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã khép lại vào ngày 25/7 vừa qua. Tại vòng này, các nhóm đàm phán đã thảo luận về các vấn đề đầu tư, những quy định trái với thỏa thuận về đầu tư, cạnh tranh, thâm nhập thị trường, nguồn gốc xuất xứ và những rào cản kỹ thuật đối với thương mại.

Vòng đàm phán đã khép lại với nhiều tiến triển nhưng bên cạnh đó các bên đàm phán vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn.