Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (HKAB) hoàn tất Chương trình ESG dành cho học sinh tiểu học và trung học Thông cáo báo chí

Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (HKAB) hoàn tất Chương trình ESG dành cho học sinh tiểu học và trung học

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 12 năm 2021 – Theo Hiệp hội Ngân hàng Hồng Kông (Hong Kong Association of Banks – HKAB), kiến thức về môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, social and governance – ESG) sẽ là một phần của sự phát triển kỹ năng […]