Cornerstone Technologies hoàn thành dự án hạ tầng sạc xe điện lớn nhất Hồng Kông tại 302 chỗ đậu xe Thông cáo báo chí

Cornerstone Technologies hoàn thành dự án hạ tầng sạc xe điện lớn nhất Hồng Kông tại 302 chỗ đậu xe

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 13 tháng 1 năm 2023 – Cornerstone Technologies Holdings Limited (“Cornerstone Technologies”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 8391) vừa thông báo: công trình xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ sạc xe điện đầu tiên […]