Thu ngân sách mới đạt trên 43% dự toán cả năm Kinh tế

Thu ngân sách mới đạt trên 43% dự toán cả năm

Mặc dù tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2012 nhưng số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm nay mới đạt 43,7% dự toán cả năm, tương đương số tiền trên 356.000 tỷ đồng.

Con số này nếu so với một vài năm trở lại đây là thấp. Cùng thời điểm trên năm ngoái, mặc dù khó khăn nhưng số thu nội địa vẫn đạt gần 45% dự toán. Số thu nội địa trong những năm trước đó là 2010 và 2011 đều vượt 52% dự toán.
Kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu chi ngân sách Kinh tế

Kinh tế khó khăn, ảnh hưởng đến thu chi ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm đạt hơn 356.500 tỷ đồng, bằng 43,7% dự toán; trong đó, thu nội địa bằng 43,3% dự toán, đây là mức thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây. Ước tính chỉ có 3/14 khoản thu, sắc thuế thu đạt tiến độ dự toán, nhưng là các khoản thu nhỏ.

Trong khi đó, phát sinh nhiều nhu cầu tăng chi ngân sách Nhà nước, nhất là nhu cầu ứng chi đầu tư phát triển để kích cầu nền kinh tế, áp lực cân đối nguồn đảm bảo nhiệm vụ chi hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý các khoản thiếu chi cấp bù chênh lệch lãi suất các Ngân hàng chính sách, xử lý khắc phục thiên tai, dịch bệnh...