Cân đối vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo Xã hội

Cân đối vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo

Sáng 23/4, đoàn công tác thành viên Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Kinh tế

Bộ Tài chính đối thoại với 400 doanh nghiệp

Hội nghị Đối thoại giữa Bộ Tài chính với hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động tại các tỉnh phía Nam về cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan do Bộ Tài chính và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30/12.