Chính trị

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Abdullah Gul cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam rất to lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động tích cực để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.