Nhức nhối tình trạng chuyển gỗ trái phép ở sông Tang Xã hội

Nhức nhối tình trạng chuyển gỗ trái phép ở sông Tang

Tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép trên dòng sông Tang thuộc huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi đang diễn ra rất phức tạp.

Lợi dụng thời gian có mưa đầu nguồn, các đối tượng khai thác gỗ trái phép đã tổ chức đốn hạ cây rừng ở những khu rừng phòng hộ, sau đó đóng bè thả trôi theo dòng nước đưa về miền xuôi tiêu thụ. Lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức truy quét nhưng vẫn chưa ngăn chặn được vấn nạn này.