Trồng 10.000ha cây cao su tại tỉnh Phú Thọ Xã hội

Trồng 10.000ha cây cao su tại tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam vừa thông qua kế hoạch trồng 10.000ha cây cao su trên địa bàn các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Cẩm Khê và Hạ Hòa, từ nay đến năm 2020.