Đưa điện về miền Nam: Giải quyết vấn đề cấp bách Kinh tế

Đưa điện về miền Nam: Giải quyết vấn đề cấp bách

Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu được đánh giá là 4 địa phương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đông dân và có mức tiêu thụ điện năng nhiều nhất cả nước. Chỉ tính riêng năm 2012, sản lượng điện thương phẩm của các địa phương này chiếm 29,3% tổng sản lượng điện thương phẩm của cả nước.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2015, tình hình cung cấp điện trong khu vực cực kỳ khó khăn do không có nhà máy điện mới vào vận hành. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu truyền tải điện cho miền Nam, việc đầu tư thêm các đường dây 500kV đưa điện về miền Nam có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn này.