Nền tảng giao dịch xã hội BingX ra mắt dự án đầu tư NFT blue-chip thông qua huy động vốn cộng đồng Thông cáo báo chí

Nền tảng giao dịch xã hội BingX ra mắt dự án đầu tư NFT blue-chip thông qua huy động vốn cộng đồng

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 2 tháng 5 năm 2022 – BingX – nền tảng giao dịch xã hội hàng đầu thế giới vui mừng ra mắt dự án huy động vốn cộng đồng (crowdfunding) Non-fungible token: NFT (tài sản không thể thay thế) đầu tiên của mình. Dự án này cho phép người dùng của […]