Thế giới

Siêu máy tính khởi động mất... 2 tháng

Cơ quan Khí tượng của Anh (Met) thông báo nhằm phục vụ tốt hơn công tác dự báo thời tiết, họ vừa đưa vào sử dụng một chiếc “siêu máy tính” tương đương với 100.000 chiếc máy tính để bàn thông thường cộng lại.