WB: Nợ công của Việt Nam vẫn ở mức bền vững Kinh doanh

WB: Nợ công của Việt Nam vẫn ở mức bền vững

Giám đốc Ngân hàng Thế giới, bà Kwakwa, cho biết nợ công của Việt Nam vẫn ở mức bền vững và không đáng quan ngại.

Tuy nhiên, bà Kwakwa cũng đưa ra khuyến nghị, Việt Nam cần nhận thức rất rõ, là một quốc gia bao giờ cũng phải để ý đến nợ của mình một cách cẩn trọng để tránh không vay vượt quá khả năng trả nợ, hoặc là vay nợ để làm những việc không hiệu quả, không nhắm vào các lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế.


Thay đổi chính sách tiền tệ: Linh hoạt và thận trọng Tài chính

Thay đổi chính sách tiền tệ: Linh hoạt và thận trọng

Theo chuyên viên kinh tế Xuân Đảng, Viện Chiến lược ngân hàng những tháng đầu năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động hạn chế tác động của khủng hoảng tài chính, ngăn chặn nguy cơ suy giảm kinh tế.

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng trở lại của kinh tế trong nước cũng như thế giới, càng về những tháng cuối năm, diễn biến thị trường tài chính-tiền tệ càng trở nên phức tạp, áp lực lạm phát trở lại đối với nền kinh tế ngày càng rõ nét.