Chính phủ và các bộ, địa phương ven biển của Việt Nam quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng IUU của EC trong thời gian tới Thông cáo báo chí

Chính phủ và các bộ, địa phương ven biển của Việt Nam quyết tâm gỡ bỏ thẻ vàng IUU của EC trong thời gian tới

HÀ NỘI, VIỆT NAM –  Media OutReach – Ngày 24 tháng 10 năm 2022 – Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương ven biển Việt Nam đã bày tỏ quyết tâm cao trong việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC) trong thời gian tới. IUU – Illegal, Unrepoted […]