Thành phố Johannesburg (Nam Phi) đã sẵn sàng cho Diễn đàn Internet vạn vật (IoT) lần thứ 5 Châu Phi năm 2022 Thông cáo báo chí

Thành phố Johannesburg (Nam Phi) đã sẵn sàng cho Diễn đàn Internet vạn vật (IoT) lần thứ 5 Châu Phi năm 2022

JOHANNESBURG, NAM PHI – Media OutReach – Ngày 4 tháng 3 năm 2022 – Trong vài năm qua, các tổ chức khu vực công và tư nhân đều phải thích ứng với sự bùng nổ của các công nghệ mới – chẳng hạn như Trí tuệ nhân tạo (AI), Điện toán đám mây, Blockchain, 5G, Internet vạn […]