EU ưu tiên xét quy chế tị nạn cho người Iraq Châu Âu

EU ưu tiên xét quy chế tị nạn cho người Iraq

Những nhóm người được ưu tiên xét qui chế tị nạn là người Iraq hiện đang sống trong các trại tị nạn ở Syria và Jordan, người Somalia tại trại tị nạn ở Kenia và người Sudan trong trại tị nạn ở Cộng hòa Chad.