Hội nghị cấp cao về chuyển đổi của Ultimaker năm 2021 đối với in 3D sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 20 đến 23/4 Thông cáo báo chí

Hội nghị cấp cao về chuyển đổi của Ultimaker năm 2021 đối với in 3D sẽ diễn ra trực tuyến từ ngày 20 đến 23/4

UTRECHT, HÀ LAN – Media OutReach –  Ultimaker Transformation Summit (tạm dịch Hội nghị cấp cao về chuyển đổi Ultimaker) được tổ chức hàng năm để truyền cảm hứng và cung cấp thông tin cập nhật về cách in 3D có thể giúp chuyển đổi dành cho các doanh nghiệp thuộc bất kỳ quy mô nào trên […]