Kinh tế-xã hội sáu tháng có nhiều chuyển biến tích cực Chính trị

Kinh tế-xã hội sáu tháng có nhiều chuyển biến tích cực

Diễn biến chỉ số giá trong sáu tháng đầu năm cho thấy lạm phát không còn là mối lo ngại lớn trong năm 2013 và có khả năng kiềm chế lạm phát thấp hơn năm 2012. Tăng trưởng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đều có cải thiện.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ và địa phương cho rằng, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế vĩ mô vẫn chưa thực sự vững chắc; lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại; lãi suất tuy giảm nhưng việc tiếp cận vốn vay còn nhiều trở ngại do khó khăn trong việc xử lý nợ xấu; dư nợ tín dụng tăng chậm.
"Cần phải có cơ chế tự kiểm soát tại các DNNN" Kinh tế

"Cần phải có cơ chế tự kiểm soát tại các DNNN"

Ngày 8/6, Chủ nhiệm Uỷ  ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, đầu tiên phải từ chính nội bộ các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước, phải có cơ chế kiểm soát nội bộ tốt, sau đó là cơ chế kiểm soát của các cơ quan chức năng như kiểm toán, thanh tra.

Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước phải làm tích cực, có bước đi hợp lý, không thể làm quá nhanh, trong đó, thứ nhất là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật; phải đưa những tiêu chuẩn, nguyên tắc mà phòng được rủi ro trong đầu tư của doanh nghiệp Nhà nước.