[Photo] Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Chính trị

Bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV

Diễn ra từ 24/3-8/4, Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình, nhất là việc kiện toàn các chức danh Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.