"Cần tách bạch nhất định trong đánh thuế nhà đất" Xã hội

"Cần tách bạch nhất định trong đánh thuế nhà đất"

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, dự án Luật Thuế nhà, đất đã được trình Quốc hội thảo luận và cho ý kiến. Tuy nhiên, lĩnh vực thuế nhà, đất là vấn đề khá nhạy cảm, nên cần có sự chuẩn bị thấu đáo.

Vì thế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý phải có thời gian và sự đầu tư cho luật, để có thể đáp ứng được mục tiêu cũng như yêu cầu về quản lý nhà, đất, mà vẫn không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.