Phim “MY LIBERATION NOTES” tiếp tục phá kỷ lục của chính mình về tỷ lệ khán giả xem cao nhất tại Hàn Quốc Thông cáo báo chí

Phim “MY LIBERATION NOTES” tiếp tục phá kỷ lục của chính mình về tỷ lệ khán giả xem cao nhất tại Hàn Quốc

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 5 năm 2022 – Spackman Entertainment Group Limited  một trong những tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc (được ông Charles Spackman,nhà đầu tư công nghệ và truyền thông thành lập vào năm 2011) vừa thông báo: bộ phim truyền hình K-drama MY […]
Phim “MY LIBERATION NOTES” vượt qua kỷ lục về tỷ lệ khán giả xem cao nhất của chính mình tại Hàn Quốc Thông cáo báo chí

Phim “MY LIBERATION NOTES” vượt qua kỷ lục về tỷ lệ khán giả xem cao nhất của chính mình tại Hàn Quốc

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 5 năm 2022 – Spackman Entertainment Group Limited  – một trong những tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc (được ông Charles Spackman,nhà đầu tư công nghệ và truyền thông thành lập vào năm 2011) vừa thông báo: bộ phim truyền hình K-drama […]
Phim “MY LIBERATION NOTES” phá kỷ lục của chính mình về mức xếp hạng khán giả cao nhất ở Hàn Quốc Thông cáo báo chí

Phim “MY LIBERATION NOTES” phá kỷ lục của chính mình về mức xếp hạng khán giả cao nhất ở Hàn Quốc

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 9 tháng 5 năm 2022 – Spackman Entertainment Group Limited – một trong những tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc (được ông Charles Spackman,nhà đầu tư công nghệ và truyền thông thành lập vào năm 2011) vừa thông báo: bộ phim K-drama MY LIBERATION […]
Phim K-drama “MY LIBERATION NOTES” đạt được xếp hạng khán giả cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi công chiếu Thông cáo báo chí

Phim K-drama “MY LIBERATION NOTES” đạt được xếp hạng khán giả cao nhất tại Hàn Quốc kể từ khi công chiếu

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 25 tháng 4 năm 2022 – Spackman Entertainment Group Limited  – một trong những tập đoàn sản xuất các chương trình giải trí hàng đầu của Hàn Quốc (được ông Charles Spackman,nhà đầu tư công nghệ và truyền thông thành lập vào năm 2011) vừa thông báo: bộ phim K-drama MY LIBERATION […]