2011 sẽ là "năm then chốt" để tái thiết cho Haiti Châu Mỹ

2011 sẽ là "năm then chốt" để tái thiết cho Haiti

Cộng đồng quốc tế thừa nhận còn nhiều việc phải làm và năm 2011 là năm then chốt để giúp nước này đứng vững và phát triển.

Các cơ quan nhân đạo của Liên hợp quốc khẳng định năm nay cộng đồng quốc tế phải huy động toàn lực để giúp Haiti khắc phục hậu quả động đất, từ việc đảm bảo lượng thực tới chống dịch bệnh.