Hoạt động thương mại của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ trong 2 tháng tới Thông cáo báo chí

Hoạt động thương mại của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm nhẹ trong 2 tháng tới

SEOUL, HÀN QUỐC – Media OutReach – Ngày 9/12/2019. Theo dữ liệu từ Chỉ số thương mại toàn cầu (Global Trade Barometer – GTB) của DHL, công ty logistics hàng đầu thế giới, trong 2 tháng tới (kết thúc vào ngày 31/1/2020), hoạt động thương mại của Hàn Quốc được dự báo để giảm tốc xuống còn 43 điểm, […]