Các cổ đông thiểu số của Tranglo kiện TNG Fintech, Alex Kong và Takis Wong về việc ngăn cản kinh doanh Thông cáo báo chí

Các cổ đông thiểu số của Tranglo kiện TNG Fintech, Alex Kong và Takis Wong về việc ngăn cản kinh doanh

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 23 tháng 12 năm 2019 – Các cổ đông thiểu số của Tranglo Sdn Bhd (Tranglo), một công ty fintech của Malaysia đã đệ đơn kiện TNG Fintech Group Inc (TNG Fintech), công ty đã mua 60% cổ phần của Tranglo từ liên kết chính phủ, công ty quản lý quỹ […]