Đi tìm lời giải cho các dự đoán giá vàng năm 2011 Kinh doanh

Đi tìm lời giải cho các dự đoán giá vàng năm 2011

Trong ba năm qua, giá vàng liên tục tăng ở mức hai con số, riêng năm 2010 giá kim loại quý này đã tăng gần 30%. Biểu đổ giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2011 do những nhân tố hỗ trợ giá vàng trong năm qua vẫn còn nguyên giá trị.

Tuy nhiên, khả năng giá vàng đảo chiều vẫn không thể loại trừ, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2011 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động.