Thuế nguyên liệu chưa tăng - giá sữa đã tăng Thị trường

Thuế nguyên liệu chưa tăng - giá sữa đã tăng

Bộ Nông nghiệp-Phát triển nông thôn có kiến nghị nâng thuế nhập khẩu sữa lên nhằm giải quyết khó khăn cho ngành chăn nuôi bò sữa trong nước và kiến nghị này đã không được Bộ Tài chính đồng tình, thay vào đó Bộ Tài chính đã đưa ra đề xuất chỉ tăng thuế nhập khẩu sữa tươi.