Đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng gì đến tình trạng sở hữu bất động sản dân cư ở Hồng Kông? Thông cáo báo chí

Đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng gì đến tình trạng sở hữu bất động sản dân cư ở Hồng Kông?

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 18 tháng 5 năm 2020 – Ngân hàng Citibank Hồng Kông đã thực hiện một cuộc khảo sát về tác động của đại dịch COVID-19 đối với quyền sở hữu bất động sản dân cư ở Hồng Kông trong quý 1/2020, đánh giá thái độ của […]