Xã hội

Nhà báo Việt tìm hiểu đời sống nông dân Pháp

Từ ngày 3 đến 10/6, đoàn phóng viên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chuyến đi tìm hiểu tình hình sản xuất, đời sống văn hóa và lối sống người nông dân Pháp để tham khảo khi nghiên cứu về đời sống tinh thần của nông dân Việt Nam.