Nền tảng 3M Futures giới thiệu 5 xu hướng khoa học và công nghệ toàn cầu đang định hình thế giới Thông cáo báo chí

Nền tảng 3M Futures giới thiệu 5 xu hướng khoa học và công nghệ toàn cầu đang định hình thế giới

PETALING JAYA, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 7 tháng 3 năm 2022 – 3M vừa ra mắt 3M Futures, một nền tảng mới giới thiệu 5 xu hướng khoa học và công nghệ toàn cầu đang định hình thế giới hiện tại và tương lai. Nền tảng khám phá từng chủ đề cùng với bình luận […]