Kinh tế

Tập đoàn điện tử UMEC đầu tư vào Bắc Giang

Sáng 3/2, tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận cho Công ty UMEC Việt Nam thuộc Tập đoàn điện tử UMEC của Đài Loan, đầu tư tại Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, với vốn đầu tư ban đầu là 16 triệu USD.