CWT: Chỉ 1/2 các công ty dầu khí có chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên thường di chuyển Thông cáo báo chí

CWT: Chỉ 1/2 các công ty dầu khí có chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân viên thường di chuyển

MINNEAPOLIS, MỸ – EQS Newswire – Ngày 21 tháng 11 năm 2019 – CWT, nền tảng quản lý du lịch của doanh nghiệp với doanh nghiệp dành cho nhân viên (Business-to-Business-for-Employees – B2B4E) và bộ phận Năng lượng, Tài nguyên và Hàng hải (Energy, Resources and Marine – ERM) của mình đã nêu ra một thực […]