Hà Nội yêu cầu sớm di dời cơ sở gây ô nhiễm Môi trường

Hà Nội yêu cầu sớm di dời cơ sở gây ô nhiễm

Ngày 19/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị liên quan thúc đẩy nhanh việc soạn thảo để sớm ban hành quy chế di dời cơ sở sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực đô thị trên địa bàn.