Xã hội

Yêu cầu kỷ luật cán bộ khiến thí sinh làm sai đề

Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Hải phòng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật thích đáng tất cả những cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm sai đề thi tốt nghiệp (phần riêng) môn Vật lý chiều 3/6 theo đúng Quy chế thi và Luật cán bộ công chức.
Hiệu trưởng đại học tư thục phải là TS, PGS Xã hội

Hiệu trưởng đại học tư thục phải là TS, PGS

Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục ban hành kèm theo Quyết định của Thủ tướng, Hiệu trưởng đại học tư thục phải có chức danh từ Phó Giáo sư hoặc học vị Tiến sĩ trở lên với ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học từ cấp trưởng bộ môn, phòng, hoặc ban, không phải là công chức, viên chức trong biên chế nhà nước.
Xã hội

APQN hỗ trợ cho phát triển giáo dục ở Việt Nam

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Bành Tiến Long khẳng định Mạng lưới chất lượng châu Á-Thái Bình Dương (APQN) đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục đại học ở Việt Nam.